Huisregels

Huisregels Hilverumse Ponyclub & Manege

1 Inleiding:
De gedrags / huisregels versie 2.0 zijn vanaf 1 december 2019 van toepassing, vervangen versie 1.0 en zijn gemaakt om met elkaar een veilige en prettige leef-, hobby en werkomgeving te creëren. Als we elkaar en de regels respecteren, dan kunnen we op een fijne manier samenwerken.

2 Algemeen:
2.1 Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen (parkeerterrein voor manege) geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard.

2.2 Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.

2.3 Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbanen te blijven.

2.4 Voor het gehele terrein geldt een verbod voor honden.

2.5 Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, weet waar ze spelen, en draag er zorg voor dat ze zich niet in gevaarlijke situaties bevinden, zoals op de kuilbalen en strobalen.

2.6 Niet rennen en schreeuwen op stal.

2.7 Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de manege hiermee heeft ingestemd.

2.8 De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

2.9 In verband met de regelwetgeving rond de AVG verzoeken wij geen filmopnames en of foto’s  van de groepslessen te maken.

2.10 De instructie wordt alleen gegeven door de instructeur. De lessen mogen niet gestoord worden. Zorg ervoor dat kinderen in de les niet door de ouders of vriendjes / vriendinnetjes afgeleid worden.  Tik vooral niet op de ramen van de kantine om aandacht van uw kind of vriendin te vragen. Daarnaast mogen kinderen voor, na of tijdens de les ook niet aan andere kinderen instructie geven bv over hoe om te gaan met een bepaalde pony. Instructie is altijd op maat van de persoon die les volgt en mag dus alleen gegeven worden door de instructeur.

2.11 Er is camerabewaking aanwezig op de manege. U kunt gefotografeerd of gefilmd worden voor promotie- en andere doeleinden. Als je het hier niet mee eens bent, laat dit dan graag duidelijk, schriftelijk per e-mail, app of sms vooraf weten aan de manege.

2.12 Let op je spullen! Het zoek raken van geld en/of spullen is voor eigen risico. Verzeker je eigen spullen.

2.13 Regels bij brand en calamiteiten

  1. Denk aan de eigen veiligheid en ga direct naar buiten.
  2. Bel 112 en waarschuw Jan Peter of Hanneke
  3. Verzamel op het verzamelpunt, op het parkeerterrein buiten de hoofdingang

2.14 De manege heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

2.15 Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht of met toestemming van de manege gebeurt. Dit mag op zijn vroegst een half uur voor de les.  Op woensdag middag en zaterdag ochtend zijn klanten welkom om te komen helpen op de volgende tijden. Woensdag vanaf 14:00 tot ongeveer 17:00 en zaterdagochtend van 9:30 tot ongeveer 13:30.

2.16 Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

2.17 De manegepaarden en pony’s mogen niet gevoerd worden, tenzij na akkoord van de manege.

2.18 Prive paarden zijn natuurlijk welkom, zij het alleen tijdens een priveles. In de groepslessen zijn privepaarden niet welkom aangezien we rust in de groep belangrijk vinden.

2.19 Als ruiter dien je minimaal 30 minuten voordat je les begint aanwezig te zijn op de manege, zodat je de tijd hebt om paard of pony goed te poetsen en rustig op te zadelen. Deze regel ter bescherming van de paarden en pony’s.

2.20 Schade en vernielingen, toegebracht door u of uw paard/pony, dienen vergoed te worden aan de eigenaar of aan de Hilversumse Ponyclub & Manege

2.21 U bent te gast op het terrein van de Hilversumse Ponyclub & Manege en wordt verplicht dit terrein zo schoon mogelijk te houden.

2.22 Wees u bewust dat u handelt en wandelt tussen levende have. Dieren kunnen onverwacht gedrag vertonen, dus breng uzelf en anderen en het dier niet in gevaar.

 2.23 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade/ongevallen en eventuele andere calamiteiten. U verblijft op onze terreinen op eigen risico.

2.24 Als je een keer niet kunt komen rijden moet je minimaal 24 uur van te voren afmelden. Alleen dan is het mogelijk binnen 3 weken de les in te halen. Inhaal lessen die worden afgezegd kunnen niet alsnog worden ingehaald.

3 Rijbaanregels / veiligheid:
3.1 Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm  te dragen. Verplicht als schoeisel zijn rijlaarzen of de officiële jodphurs met gladde zool.

3.2 Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd , door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen. Op- en afstijgen dient in het midden van de rijbaan te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan. Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

4 Pestpreventie:
4.1 Iedereen behandeld elkaar met respect en zijn we allemaal gelijk.

4.2 Doe niets bij een ander persoon, wat je zelf ook niet prettig zou vinden.

4.3 Vertel het je ouders / Jan Peter of Hanneke als je gepest word.

4.4 Anderen worden niet buitengesloten in een gesprek door een gesprek ineens in een groep stil te laten vallen / te gaan fluisteren als er iemand langs loopt of bij komt staan. We zijn open naar elkaar en sluiten elkaar niet in een gesprek buiten. Als je iets prive wilt bespreken, doe dit dan aub buiten de manege om.

4.5 Op de manege helpen we en luisteren we naar elkaar en vinden we het normaal om elkaar gedag te zeggen. Daarbij sluiten we geen mensen uit.

4.6 Nieuwe mensen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook welkom op onze manege.

5 Manegeregels:
5.1 De manege altijd betreden en verlaten via de hoofdingang

5.2 Als je het paard vastzet in de stal om te poetsen, dan zorg dat je er de hele tijd bij blijft.

5.3 Betreden van de kapschuur is verboden, tenzij na akkoord van de manege voor dat moment.

6 Afwijkingen / uitzonderingen:
6.1 Bij extreme weersomstandigheden zoals bij extreme hitte, kunnen wij in het belang van dier en welzijn de lessen laten vervallen. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald.

6.2 De directie behoud zich het recht voor om naar eigen inzicht / goeddunken een uitzondering te kunnen maken op de gedragsregels / algemene voorwaarden. Dit zal in zeldzame gevallen / situaties zijn en schept geen precedentwerking.