Disclaimer (En)

Content
The entire content of this web site is the sole property of Hilversumse Ponyclub & Manege (“HPC&M “). The copying, redistribution, or publication of any part of this site, in whole or in part, is strictly prohibited without the express, written consent of HPC&M. 

Disclaimer
All information on this web site, including product information, is provided “as is” without any warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Acces:
Users agree that the access and use of this site and its contents is at their own risk. HPC&M accepts no responsibility for typographical errors or technically inaccurate information contained on this web site. HPC&M specifically reserves the right to change, delete or update information without notice at any time, however, HPC&M accepts no obligation to update the information contained on this site.

Links to Other Sites
This web site may have links to web pages that are not associated with HPC&M. HPC&M is not responsible for the content provided on those sites, does not guarantee in any way the accuracy of the information provided, and does not recommend any particular product or service contained on those linked sites.

Infringement of copyright
The material, text, drawings and pictures which are not owned by HPC&M or its customers or associates, have been selected from the public domain and should be free of intellectual property rights. Should you however feel that we are using material which you have right on, please inform us by contacting our webmaster and we will, if your claim is valid, correct this immediately

Disclaimer (nl)

Inhoud
De volledige inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van Hilverumse Ponyclub & Manege (‘HPC&M l’).
Het kopiëren, herdistribueren of publiceren van enig deel van deze site, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van RP Medical.

Disclaimer

Alle informatie op deze website, inclusief productinformatie, wordt verstrekt “zoals deze is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Toegang

Gebruikers gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site en de inhoud ervan op eigen risico is. HPC&M aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor typografische fouten of technisch onjuiste informatie op deze website. HPC&M behoudt zich in bijzonder het recht voor om informatie op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, HPC&M aanvaardt echter geen verplichting om de informatie op deze site bij te werken.

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar webpagina’s die niet zijn gekoppeld aan RP Medical. HPC&M is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die sites, garandeert op geen enkele manier de juistheid van de verstrekte informatie en beveelt geen specifiek product of dienst aan die op die gelinkte sites staat.

Schending van het auteursrecht
Het materiaal, de tekst, tekeningen en afbeeldingen die geen eigendom zijn van HPC&M of zijn klanten of zijn relaties, zijn geselecteerd uit het publieke domein en moeten vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten. Mocht u echter het gevoel hebben dat wij materiaal gebruiken waar u recht op heeft, neem dan contact op met onze webmaster en wij zullen, als uw claim geldig is, dit onmiddellijk corrigeren